gujarati jokes-2

પતિ : ના ગણ ખાઈ લે😅😝😂😜🤣🤪

Story

પત્ની પોતાના હનીમૂન પર
પતિને : સાંભળો છો?
પતિ : શું થયું?
પત્ની : કંઈક એવું કરો કે
પરસેવો આવી જાય.
પતિ ઉઠ્યો
અને પંખો બંધ કરીને ઊંઘી ગયો.

😅😝😂😜🤣🤪

પત્ની પાણીપુરી ખાઈ રહી હતી,
20-25 પુરી ખાધા પછી તેણે પતિને પૂછ્યું,
બીજી 10 ખાઈ લઉં?
પતિ : નાગણ ખાઈ લે.
પત્નીએ ગુસ્સામાં પ્લેટ ફેંકી દીધી અને કહ્યું,
નાગણ કોને બોલ્યા?
પતિ : અરે મેં કહ્યું ના ગણ,
ખાઈ લે જેટલી ખાવી હોય એટલી.

😅😝😂😜🤣🤪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *